Czy warto codziennie czytać Pismo Święte?

Czytanie Biblii – dla niektórych codzienny, ukochany rytuał, dla innych – strata czasu i niepotrzebne zajęcie, które nie przynosi żadnych korzyści. Dla jeszcze innych – wyrzut sumienia, o którym regularnie przypomina mało używany, zakurzony egzemplarz Pisma Świętego na półce. Jak jest u Ciebie?  Jeśli należysz do osób, którym Biblia wydaje się niezrozumiała, przestarzała, pełna zawiłych…

Nowy Testament i Psalmy. Bible Journaling

Pierwsze polskie wydanie „Nowego Testamentu i Psalmów” do Bible journalingu, czyli kreatywnego rozważania Słowa Bożego Bible journaling jest kolejną propozycją sposobu czytania, interpretowania i rozważania treści Biblii. Wyróżnikami tej metody mają być twórczość, kreatywność i pomysłowość. Czytanie Pisma Świętego zwykle wywołuje w czytelniku reakcję. W Bible journalingu chodzi o to, żeby tę reakcję zwizualizować i…

Przestudiuj Słowo

s. Benedykta Karolina Baumann OP mówi o sobie: „Bycie siostrą zakonną, pisarką, jak i reżyserką wpisuje się po prostu w mój sposób na bycie człowiekiem. To są sprawy dla mnie bardzo istotne. Wszystko, co kocham. Pisanie i reżyseria jest dla mnie formą realizacji powołania zakonnego.” Jest autorką pozycji książkowych: Na końcu schodów. Opowieść o Matce…

Pismo Święte – czytanie

Czy lektura pism sprzed tysięcy lat ma dzisiaj sens? Jakie znaczenie może mieć Pismo Święte dla współczesnego człowieka? Apostoł Paweł pisał w swoim liście do Tymoteusza, że każde Pismo natchnione przez Boga jest „pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania i wychowywania w sprawiedliwości” (2Tm 3,16). Odnosił się on w ten sposób do pism Starego Testamentu, o…