O nas

O nas

Początki

Początki apostolskiej działalności polskich paulistów sięgają roku 1934. Wtedy to dwóch księży (ks. Robaldo i ks. Rawina) z polecenia bł. Jakuba Alberione, Założyciela Towarzystwa Świętego Pawła, przybyło z Włoch do Polski. Początkowo osiedlili się w Warszawie, którą wkrótce jednak opuścili, by w 1936 r. zamieszkać w Częstochowie.

Już podczas krótkiego pobytu w Warszawie podjęli właściwe sobie apostolstwo, drukując Ewangelię z komentarzem katechetycznym. Pracę tę kontynuowali w Częstochowie, gdzie otwarli małą drukarnię. Oprócz licznych wznowień Ewangelii wydali wówczas około 20 innych książek. Jednakże wojna, a po niej czas totalitarnej władzy uniemożliwiły dalszy rozwój dobrze zapowiadającego się dzieła. Pauliści wrócili więc do Włoch, kandydaci deklarujący chęć wstąpienia do zgromadzenia wyjechali do swoich domów, drukarnię zaś skonfiskowano.

Odrodzenie

Dopiero w 1976 r. Przełożony Generalny Towarzystwa Świętego Pawła zlecił ks. Innocenzo Dante misję wskrzeszenia zgromadzenia w Polsce. Napływ nowych powołań pozwalał przypuszczać, że istnieje realna szansa na trwałe odrodzenie zgromadzenia w Polsce. Dlatego ks. Dante rozpoczął starania o prawne zarejestrowanie Towarzystwa Świętego Pawła i jego wydawnictwa.

Akty prawne, mające na celu legalizację działalności wydawniczej, w rzeczywistości zostały wyprzedzone przez faktyczne podjęcie apostolstwa wydawniczego, bowiem pomimo braku struktur organizacyjnych i niewielkiego stanu osobowego już w 1979 r. pauliści rozpoczęli działalność wydawniczą w Polsce. Korzystając z pomocy włoskich współbraci, polscy postulanci przygotowali wyprodukowaną następnie we Włoszech pierwszą kasetę magnetofonową w wersji polskiej: „Jan Paweł II. Początek pontyfikatu”. Działalność wydawnicza paulistów w Polsce została w ten sposób wznowiona po 33 latach przerwy od chwili skonfiskowania przez państwo drukarni w Częstochowie.

Z czasem, wydawnictwo paulistów, wówczas działające pod nazwą „Edycja Paulińska”, wzbogaciło się o nowe sektory działalności. Po sektorze audio, w którym w 1995 r. pojawiły się także płyty kompaktowe, w 1985 r. rozpoczęto prace związane z wydawaniem i rozpowszechnianiem filmów, początkowo na taśmie 16 mm, następnie na kasetach wideo.

Około 1987 r. zaczęto pracować nad seriami kartek pocztowych. Był to początek sektora mini-mediów, obejmującego kartki pocztowe, książeczki z sentencjami, plakaty, kalendarze i terminarze oraz papeterie. Najmłodszy jest sektor wydawnictw książkowych, działający od 1989 r.

W sierpniu 1989 r. przy Alejach Najświętszej Maryi Panny 64 w Częstochowie została otwarta Księgarnia Świętego Pawła, pierwsza tego typu placówka Edycji Paulińskiej w Polsce. Na początku 1996 roku przeniesiono jej siedzibę na ul. 7 Kamienic 23.

W roku 1999 Towarzystwo Świętego Pawła zakupiło dom w Warszawie przy ul. Prawniczej 62, w którym po pracach adaptacyjnych w roku 2000 rozpoczął działalność warszawski oddział Edycji Świętego Pawła.

Wydawnictwo posiada ponadto dwie własne hurtownie oraz kilkunastu przedstawicieli handlowych, działających na terenie całego kraju.

Misja

Zgromadzenie paulińskie pragnie przeżywać i dawać całego Jezusa Chrystusa. Tak jak Go wyraził, przeżywał i dawał światu św. Paweł Apostoł; wszystko to pod opieką Maryi Królowej Apostołów i apostolatów, ponieważ Ona pierwsza dała światu Jezusa Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie; posiada środki oryginalne i stosowne do naszego czasu.

bł. Jakub Alberione, Założyciel Towarzystwa św. Pawła

 

Charyzmat, który został nam przekazany, jest punktem odniesienia dla wszystkich pokoleń paulińskich, które są powołane do aktualizowania go w swojej epoce. Zobowiązuje on nas do odkrywania i odczytywania „znaków czasu” oraz do wielkiego dynamizmu, zgodnie z Pawłowym hasłem naszego Założyciela: „wytężam siły ku temu, co przede mną”.

Przyswajając sobie uniwersalność serca św. Pawła i idąc śladami naszego Założyciela, czujemy się dłużnikami wszystkich ludzi, zobowiązanymi do głoszenia im Ewangelii.

Aby skutecznie odpowiadać na to wezwanie, w głoszeniu Ewangelii posługujemy się środkami przekazu, dając pierwszeństwo środkom masowym. One określają i potęgują naszą obecność apostolską, nadając jej bezpośredni społeczny wymiar.

Logo

Znak Towarzystwa Świętego PawłaTowarzystwo Świętego Pawła, dla podkreślenia swojej tożsamości i różnorakiej działalności, postanowiło przyjąć jeden wspólny znak, który byłby stosowany we wszystkich krajach, w których żyją i działają jego członkowie i współpracownicy.

Z prośbą o opracowanie takiego znaku zwrócono się do Giorgetta Giugiaro, słynnego włoskiego stylisty przemysłowego, założyciela znanej i cenionej firmy stylistycznej Italdesign. Giugiaro jest autorem ponad 80 projektów samochodów (m.in. Volkswagena Golfa) oraz projektów różnorodnych produktów dla takich firm, jak: Nikon, Candy, Tecno. Cel, jaki został postawiony przed nim i przed kierowanym przez niego zespołem projektantów, był bardzo prosty – chodziło o opracowanie jednego uniwersalnego znaku, który wyrażałby zarówno misję Towarzystwa, jak i jego różnorodną działalność apostolską i wydawniczą.

Efektem żmudnych studiów i prac projektowych jest prezentowany tutaj znak, używany już od pewnego czasu przez Towarzystwo Świętego Pawła na całym świecie. Jest to przede wszystkim znak na wskroś współczesny, nie będący tylko wynikiem panującej mody, a wyrażający dwa podstawowe aspekty działalności Zgromadzenia:
– poziom horyzontalny – symbol odbiorcy apostolstwa paulińskiego,
– wertykalny – wyrażający nieustanną relację z Bogiem i z Jego Słowem.

Logotyp Edycji Świętego Pawła

W nowym znaku przecinają się dwa wymiary misji Towarzystwa Świętego Pawła:
– posługa Słowa Bożego wśród ludzi,
– pomoc w odkrywaniu przez ludzi Prawdy ukrytej pod postacią różnych wydarzeń życiowych.

W dwóch liniach, wstępującej i zstępującej, można zauważyć zbawcze działanie Słowa, które według słów Boga, przekazanych przez proroka Izajasza, 'wychodzi z moich ust i nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa’. (Iz 55, 11) Alegoria słowa wznoszącego się do Boga zostaje uzupełniona w znaku poprzez horyzontalnie ułożoną literę 'P’ – inicjał imienia Świętego Pawła, fundamentalnego dla naszej tożsamości instytucjonalnej i apostolskiej.

Orbita wyraża również, poprzez swoją spiralną konstrukcję, zasadniczą cechę misji paulińskiej – uniwersalizm (środków i odbiorców), charakteryzujący działalność św. Pawła Apostoła i osobę Założyciela, księdza Jakuba Alberione. Wymiary te jednoczą się w jednej historii Zbawienia, zanurzonej w przestrzeni i w czasie każdego pokolenia.

Taka jest wymowa nowego znaku przysługującego Zgromadzeniu, które pragnie głosić Ewangelię poprzez środki masowego przekazu, a żyjąc w braterskiej miłości, pragnie służyć Słowu Bożemu i pomagać wszystkim ludziom w odkrywaniu Boga w znakach czasu i wydarzeniach dnia codziennego. Na wszystkich produktach apostolskich pod znakiem widnieje jedynie napis: Święty Paweł.

W 1991 roku Towarzystwo Świętego Pawła rozpoczęło prace nad przygotowaniem znaku graficznego, który obrazowałby misję paulińską – ewangelizację poprzez współczesne środki przekazu. Wyniki publicznego sondażu znaku były następujące:
– wysoka ocena piękna formalnego i estetycznego;
– znak odczytany w sposób dowolny był odbierany jako siła zbliżająca dwa odmienne elementy i jako bardzo dynamiczna forma;
– podstawowe wartości kojarzone ze znakiem to: precyzja, energia, napięcie, otwartość, dynamika, twórczość, duchowość, nieskończoność itd.;
– produkty zasugerowane w zestawieniu ze znakiem: produkty kulturalne, związane z opinią publiczną, dzieła twórczości duchowej itd.

Ze swej natury znak, który wyraża wizualną syntezę misji Towarzystwa, nie posiada jednoznacznej wymowy; sugeruje jednak misję zjednoczenia Słowa Bożego z nurtem historii oraz dynamikę apostolską Towarzystwa Świętego Pawła.

W sprawie wykorzystania logo do celów komercyjnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: edycja@edycja.com.pl