Adwent

Adwent to czas szczególnego przygotowania na przyjście Pana. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adventus, które oznacza „przyjście” i wskazuje na przygotowania i oczekiwanie związane ze spodziewanym przybyciem do nas kogoś ważnego. Pierwsze historyczne wzmianki o adwencie pochodzą z IV wieku i wiążą się z informacjami o poście przez który chrześcijanie przygotowywali się na celebrację…