Pomoce katechetyczne Edycji Świętego Pawła

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” ­– te słowa kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego (1542-1605) przyświecały zarządowi Edycji Świętego Pawła, gdy decydował o otwarciu nowego działu wydawniczego, poświęconego ściśle pomocom katechetycznym. Wiele wcześniejszych publikacji dla dzieci i młodzieży było przygotowywanych z myślą o wykorzystaniu ich w katechezie, jednak dopiero od chwili pojawienia się serii…