Pomoce katechetyczne Edycji Świętego Pawła

Pomoce katechetyczne Edycji Świętego Pawła

pomoc katechetyczna

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” ­– te słowa kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego (1542-1605) przyświecały zarządowi Edycji Świętego Pawła, gdy decydował o otwarciu nowego działu wydawniczego, poświęconego ściśle pomocom katechetycznym. Wiele wcześniejszych publikacji dla dzieci i młodzieży było przygotowywanych z myślą o wykorzystaniu ich w katechezie, jednak dopiero od chwili pojawienia się serii YOUCAT (czyli „Katechizmu Kościoła katolickiego dla młodych”) zaczął formować się dział katechetyczny sensu stricte.

Pomoce katechetyczne

Obecnie ambitnym zamiarem wydawnictwa jest przygotowanie nowoczesnej i jak najbardziej aktualnej serii podręczników do nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, zgodnie z ostatnią reformą szkolnictwa i nowym programem oświatowym.

Pierwszym krokiem w realizacji serii podręczników była publikacja „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, a także „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, zatwierdzonych przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP odpowiednio 8 czerwca i 19 września 2018 roku. Dokumenty te uwzględniają zmiany wynikłe z ostatniej reformy systemu oświaty, wprowadzającej ośmioklasową szkołę podstawową oraz zróżnicowane szkolnictwo ponadpodstawowe. Obie te pozycje są niezbędne w pracy każdego katechety i od ich znajomości zależy efektywność w dotarciu z przesłaniem ewangelicznym do dzieci i młodzieży obecnego wieku. Zgodnie ze współczesnymi zasadami programowymi, w książkach tych etapy edukacyjne zostały opracowane z podziałem na poziomy nauczania i działy. Każdy dział zawiera: cele katechetyczne, treści nauczania, wymagania szczegółowe, postawy, które nie podlegają ocenie szkolnej, oraz korelację z edukacją szkolną. Te pomoce katechetyczne silny nacisk kładą na współpracę z rodziną i parafią i ich znaczący udział w realizacji każdego etapu edukacyjnego.

Już na obecnym etapie, Edycja Świętego Pawła oferuje cenne pomoce metodyczne dla katechetów: ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej wyjaśniające w sposób przystępny i atrakcyjny „Sakramenty” i „Dekalog”. Na uwagę zasługują wyjątkowe propozycje aktywizujące dla uczniów: „Nasz teatrzyk jak się patrzy. Inscenizacje dla dzieci młodszych”, „Dzieci na scenie. Inscenizacje teatralne dla przedszkoli i szkół”, „Katecheza z filmem. Scenariusze katechez audiowizualnych dla młodzieży”. Ponadto katecheci i rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą znaleźć bezcenną pomoc ewangelizacyjną dzięki książce „Czuć, rozumieć i wierzyć. Scenariusze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Każdy album prezentowy Edycji dla dziecka przystępującego do Pierwszej Komunii Świętej ma charakter formacyjny, wyjaśniający głęboki sens tego wydarzenia, zaś w odpowiednim wcześniejszym przygotowaniu pomocą może służyć książka z płytą CD bpa Antoniego Długosza i ks. Romana Ceglarka „Pierwsza Komunia Święta. Materiały dla katechetów i duszpasterzy”, a także znakomicie opracowany modlitewnik tych cenionych autorów: „Modlę się do Ciebie, Jezu. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej”.

Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji nie tylko katechetów, ale także rodziców i tych wszystkich, którym leży na sercu jak najlepsze wychowanie przyszłych pokoleń.