Czy warto codziennie czytać Pismo Święte?

Czytanie Biblii – dla niektórych codzienny, ukochany rytuał, dla innych – strata czasu i niepotrzebne zajęcie, które nie przynosi żadnych korzyści. Dla jeszcze innych – wyrzut sumienia, o którym regularnie przypomina mało używany, zakurzony egzemplarz Pisma Świętego na półce. Jak jest u Ciebie?  Jeśli należysz do osób, którym Biblia wydaje się niezrozumiała, przestarzała, pełna zawiłych…

Pismo Święte – czytanie

Czy lektura pism sprzed tysięcy lat ma dzisiaj sens? Jakie znaczenie może mieć Pismo Święte dla współczesnego człowieka? Apostoł Paweł pisał w swoim liście do Tymoteusza, że każde Pismo natchnione przez Boga jest „pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania i wychowywania w sprawiedliwości” (2Tm 3,16). Odnosił się on w ten sposób do pism Starego Testamentu, o…