Rocznica beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki

6 czerwca 2024 roku przypada 14 rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki – kapłana, który z pozoru był  zwykłym wikarym, chłopakiem z Białostocczyzny. W najtrudniejszych latach stanu wojennego okazał jednak wielką siłę ducha. Sam wolny, uczył innych, jak w świecie kłamstwa i zniewolenia żyć w prawdzie i wewnętrznej wolności, bez lęku i nienawiści. Jego kazania na…