Rocznica beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki

Rocznica beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki

Rocznica beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki

6 czerwca 2024 roku przypada 14 rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki – kapłana, który z pozoru był  zwykłym wikarym, chłopakiem z Białostocczyzny. W najtrudniejszych latach stanu wojennego okazał jednak wielką siłę ducha. Sam wolny, uczył innych, jak w świecie kłamstwa i zniewolenia żyć w prawdzie i wewnętrznej wolności, bez lęku i nienawiści.

Jego kazania na Mszach św. za Ojczyznę przyciągały dziesiątki tysięcy ludzi, którym przywracał nadzieję. Władze komunistycznej Polski myliły się, sądząc, że zamilknie po śmierci, którą w sposób bestialski w październiku 1984 r. zadali mu funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Ale męczennicy nie umierają.

W tym szczególnym czasie warto przypomnieć sobie postać, misję i nauczanie tego heroicznego kapłana – męczennika.
Zapraszamy do lektury najnowszego 👉 bloga