Ks. Bogusław Zeman SSP – modlitwy na Wielki Tydzień

Ks. Bogusław Zeman SSP – modlitwy na Wielki Tydzień

Zostańcie tu i czuwajcie.

Zostańcie tu i czuwajcie

Zostańcie tu i czuwajcie.
Modlitwy przed Ciemnicą i przy Bożym Grobie

egzemplarz bezpłatny – zapraszamy do korzystania i do dzielenia się z innymi
publikację możesz pobrać tu

Dziś Bóg przychodzi do ciebie. Przychodzi tu, gdzie aktualnie jesteś, w konkretnym czasie i miejscu. Przychodzi do ciebie prawdziwego – z całym bogactwem Twoich przeżyć, emocji, lęków, zachwytów, niepewności i pragnień.

Być może spotka cię zamkniętego w domu z dziećmi, być może na dyżurze w pracy, może chorego lub opiekującego się kimś, kto tego potrzebuje.

W szczególnym czasie, jaki przeżywamy – czasie epidemii koronawirusa, ale też czasie Wielkiego Tygodnia, innego niż wcześniejsze – Bóg czeka, abyś teraz ty zaprosił Go tam, gdzie jesteś. Abyś był z Nim i aby On mógł być z tobą. Tak jak ty potrzebujesz dziś Jezusa, tak On potrzebuje ciebie. Twojej obecności, współczucia, empatii, czułości i bliskości.

Teksty, które oddajemy w wasze ręce, to teksty współodczuwającej obecności. To propozycje adoracji – indywidualnej
i wspólnotowej. To także najpiękniejsze tradycyjne modlitwy na ten czas, teksty tworzące pomost pomiędzy nami i Bogiem, na którym są ludzie, którzy wcześniej z wiarą i nadzieją modlili się tymi słowami. Dzielimy się tym z wami i zapraszamy do dzielenia się
z innymi.

I nie zwlekajmy. On już tu jest i czeka…