„Niedziela Słowa Bożego” pomoc liturgiczno-duszpasterska

„Niedziela Słowa Bożego” pomoc liturgiczno-duszpasterska

Niedzoela Słowa Bożego
26 stycznia 2020 r. po raz pierwszy Kościół obchodzić będzie Niedzielę Słowa Bożego. Nowe święto zostało ustanowione przez papieża Franciszka w liście apostolskim Aperuit illis, wystosowanym na zakończenie jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Wydawnictwo paulistów Edycja Świętego Pawła z radością włączyło się w inicjatywę Ojca Świętego, przygotowując i oferując parafiom, wspólnotom, duszpasterzom oraz wszystkim wiernym publikację: „Niedziela Słowa Bożego. Pomoc liturgiczno-duszpasterska”. Dzięki niej można znacząco pogłębić przeżywanie niedzielnej Eucharystii oraz modlitwę słowem Bożym.

W samym sercu charyzmatu Towarzystwa Świętego Pawła jest dzielenie się słowem Boga – Pismem Świętym oraz Eucharystią. Wiemy, jak niezwykle istotne dla rozwoju wiary i życia duchowego jest świadome, głębokie przeżywanie Mszy św., zrozumienie znaczenia poszczególnych gestów, docenienie ich istoty i piękna. Wiemy, jak życiodajny jest kontakt – najlepiej codzienny – z Pismem Świętym. Dlatego cieszymy się, mogąc wydać tę niezwykłą publikację – swoisty przewodnik po Tajemnicy – komentuje ks. Marcin Romanowski SSP, dyrektor wydawniczy Edycji Świętego Pawła.

Niedziela Słowa Bożego – zakosztuj piękna liturgii (0.56 m.)
Niedziela Słowa Bożego – sięgnij po Słowo życia (4.23 m.)

„Niedziela Słowa Bożego. Pomoc liturgiczno-duszpasterska” składa się z kilku części: „Słowo Boże w celebracji liturgicznej”, „Słowo Boże w życiu wiernych”,Propozycje celebracji nabożeństw Słowa” oraz „Propozycje duszpasterskie”.

Jednym z głównych celów Niedzieli Słowa Bożego jest budowanie bliskości z Pismem Świętym. Aby lepiej żyć słowem Bożym, ważne jest, by poznać te obrzędy liturgiczne, podczas których jest ono czytane.

W pierwszej części zostało wyjaśnione, dlaczego słowo Boże powinno być głoszone z ambony. Omówione zostały księgi liturgiczne: Lekcjonarz  i Ewangeliarz  w kontekście ich roli pośredniczącej pomiędzy rzeczywistością ziemską i niebieską. Liczne wyjaśnienia dotyczące symboliki poszczególnych gestów czci – np. przyjęcia Słowa, jego intronizacji ‒ pozwalają zrozumieć, dlaczego celebracja Mszy św. powinna być zachwycającą, dającą siłę ucztą, doświadczeniem wspólnoty.

W drugiej części uwaga koncentruje się na modlitwie Pismem Świętym. O tym, jak przyjmować słowo Boże, mówią ojcowie Kościoła i papieże. Przedstawione są dwie z wielu różnych metod modlitwy świętym tekstem: lectio divina oraz proponowana przez założyciela Rodziny Świętego Pawła, bł. Jakuba Alberionego, metoda Droga, Prawda, Życie.

Aby Niedzielę Słowa Bożego przeżywać w sposób uroczysty oraz stale uczyć się pogłębionego kontaktu z Pismem Świętym, w kolejnych częściach przedstawionych jest wiele wskazówek praktycznych. Znajdują się tam ciekawe propozycje wydarzeń promujących Pismo Święte, mogące stanowić cenne wsparcie w działalności grup parafialnych, wspólnot i duszpasterzy.

Ważnym wątkiem przewijającym się w całej publikacji jest podkreślenie, że w Słowie jest obecny Chrystus, że przez głoszone Słowo dokonuje się w Kościele prawdziwa epifania Pana i w związku z tym głoszenie Słowa zyskuje wartość wydarzenia zbawczego.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej publikacji wszystkich, którzy chcą uczyć się modlitwy Pismem Świętym, a tym samym spotykać się z żywym Jezusem obecnym w Jego słowie, oraz bardziej i głębiej przeżywać spotkanie z Nim w czasie każdej Mszy św. „Niedziela Słowa Bożego” to przewodnik po przygodzie. Zapraszamy do niej każdego wierzącego – dodaje ks. Romanowski.

Wszyscy pielgrzymi, którzy 26 stycznia 2020 r. razem z Ojcem Świętym będą celebrować Niedzielę Słowa Bożego na placu św. Piotra w Rzymie, otrzymają w prezencie Pismo Święte wydane przez paulistów we Włoszech.

Książkę można nabyć na:
www.edycja.pl

Zamówienia hurtowe można zrealizować na:
www.ehurtownia.edycja.com.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 34 370 83 50, 34 366 15 50
e-mail: ehurtownia@edycja.com.pl

Zapraszamy do księgarń św. Pawła