NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 2022

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 2022

pismo święte otwarte

Niedziela_Slowa_Bozego

Wola Boża odnosząca się do Biblii wyraża się w pragnieniu, aby ludzie ją czytali”.
bł. Jakub Alberione

We wrześniu 2019 roku papież Franciszek, listem apostolskim na mocy motu proprio „Aperuit illis”, ustanowił 3 niedzielę zwykłą jako Niedzielę Słowa Bożego. W tym roku już po raz trzeci będziemy mieć okazję, aby przypomnieć sobie, o co prosił Ojciec Święty w swoim liście, i zweryfikować, jak to wprowadzamy w życiu Kościoła i naszym własnym.

  • Żyjmy Słowem Bożym na co dzień

Słowo Boże czytamy i rozważamy po to, by je zastosować w swoim życiu, aby zaczęło działać w nas i przez nas. I ta druga część, czyli działanie, jest zasadniczym przejawem naszej postawy wobec Słowa. Tylko w ten sposób możemy stale aktualizować naszą wiedzę, kim jesteśmy, co robimy na tym świecie i dokąd zmierzamy. Papież Franciszek cytuje św. Efrema: „Pan pokolorował swoje Słowo rozmaitym pięknem, aby ci, którzy je zgłębiają, mogli kontemplować to, co im opowiada. Ukrył w swoim Słowie wszystkie skarby, aby każdy z nas znalazł bogactwo w tym, co kontempluje”.

  • Odkrywajmy coraz głębiej Słowo Boże

Jest to wezwanie, aby nie przyzwyczajać się powierzchownie do Pisma Świętego i nie traktować go jak dopełnionej i zamkniętej skarbnicy wiedzy. Jeśli nie otworzymy się na nieustanną nowość Słowa Bożego, na jego głębię, to przestanie ono na nas oddziaływać i w konsekwencji nie nada sensu naszej egzystencji. Pamiętajmy, że jesteśmy wezwani do tego, aby pozwolić Bogu mówić do nas przez Słowo, które jest wciąż żywe. Jak pisał św. Paweł: „Litera bowiem zabija, Duch ożywia” (2 Kor 3, 6). Dlatego Duch Święty przekształca Pismo Święte w żywe Słowo Boże, przeżywane i przekazywane w wierze swego świętego ludu.

  • Bądźmy głosicielami Słowa Bożego

Bóg mówi do nas, my słuchamy, działamy i jesteśmy wezwani, by głosić to, co usłyszeliśmy. W ten sposób pośredniczymy w nawiązaniu dialogu z Bogiem przez tych, którym dajemy świadectwo. „Kiedy zatrzymujemy się na medytacji oraz modlitwie tekstem świętym, wtedy stajemy się zdolni do mówienia sercem, aby dotrzeć do serc osób, które słuchają, wyrażając istotę tego, co jest przyjmowane i co przynosi owoc” – pisze papież. Takie doświadczenie wymaga ciągłego odnawiania.

  • Doceńmy rolę Słowa Bożego w liturgii Kościoła 

O wielkiej wartości Słowa Bożego mamy pamiętać przede wszystkim jako wspólnota Kościoła. Pasterze powinni ukazywać nierozerwalny związek między Pismem Świętym i sakramentami oraz dbać, aby Słowo Boże podczas liturgii było odczytywane w sposób właściwy, by zostało przyjęte „nie jako słowo ludzkie, ale – jak to jest naprawdę – jako słowo Boga” (1 Tes 2, 13). Modlitwy powinny bezpośrednio czerpać ze Słowa, a homilie powinny być jego wyjaśnieniem i ukazaniem we współczesnym kontekście, ponieważ jak pisze papież: „Dla wielu naszych wiernych jest to jedyna okazja, aby zrozumieć piękno Słowa Bożego i dojrzeć Jego powiązania z ich codziennym życiem”.

  • Czyńmy miłosierdzie, jak uczy nas Słowo Boże

Wzorem dla nas jest miłosierna miłość Ojca, o której mówi Słowo Boże. Papież Franciszek przypomina nam, że czyny miłosierdzia „to wielkie wyzwanie, przed którym stoi nasze życie. Słowo Boże jest w stanie otworzyć nam oczy, otwierając jednocześnie drogę dzielenia się i solidarności”. Tylko w ten sposób możemy wznieść się ponad własny egoizm, który zabiera nam przestrzeń do działania i prowadzi do tego, że nasze życie staje się bezowocne, i szerzyć Bożą miłość i jedność wśród ludzi.