Biblia dla kobiet

Biblia dla kobiet

Biblia dla kobiet

Ta sama, a jednak wyjątkowa

Czy musimy przekonywać świat, że Biblia jest jedna i ta sama dla wszystkich? Ta sama zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet? Nie musimy. I nie chcemy. To oczywiste. Ale czy my, kobiety, nie możemy zaprojektować własnego wydania Pisma Świętego? Zaprosić do napisania wprowadzenia cenionych współczesnych kobiet Kościoła? Wydać tej jedynej, niezmiennej i niepowtarzalnej Księgi z taką grafiką i oprawą, jak my tego chcemy? Na malinowo? Z tytułem Biblia dla kobiet? Co w domyśle oznacza: „My, kobiety, dla nas, kobiet”. Oczywiście, że możemy! I to właśnie zrobiłyśmy. Wiemy, że kobiety przyjęły naszą inicjatywę z pełną akceptacją i radością. Mamy też nadzieję, że mężczyźni przyjmą ją z całkowitym zrozumieniem.

Wydanie Biblii dla kobiet wymyśliły kobiety z potrzeby serca. W tym wydaniu kobiety towarzyszą kobietom w odkrywaniu Biblii. A towarzyszenie jest jak najbardziej biblijną postawą, czego najpiękniej uczy nas Maryja. Tekst Biblii zawiera cały Stary i Nowy Testament w najnowszym tłumaczeniu biblistów polskich (Biblia Paulistów). Zyskał on piękną oprawę graficzną i ładne wydanie, po które, jak pokazały sondaże, ma ochotę sięgnąć większość kobiet.

Kobiety Biblii i kobiety o Biblii

Biblia dla kobiet… jest Biblią! Najważniejszą księgą, z której czerpiemy przez pokolenia wszystkie najlepsze cechy naszej kobiecości: wewnętrzną siłę Judyty, przywództwo Miriam – siostry Mojżesza, spryt Tamar, odwagę Debory, wierność Rut, empatię Noemi, mądrość Estery, zaradność Marty, uważność Marii, macierzyńską łagodność i wrażliwość Maryi. Z radością i zaskoczeniem autorki tekstów wprowadzających odkrywają przed nami, że Bóg jest feministą, a Maryja, choć nie pojawia się w Starym Testamencie, jest w nim cały czas obecna, gdyż jest Ona, jak każda z nas, niezbędna w Bożym planie zbawienia.

Autorki tekstów: s. Anna Maria Pudełko AP (psychopedagog powołań), s. Judyta Pudełko PDDM (biblistka), Maria Miduch (biblistka), znane, lubiane i cenione, postarały się, aby kobiety oprócz tłumaczenia Pisma Świętego otrzymały słowa, które je wzmocnią i utwierdzą, że działając zgodnie z Biblią, my, kobiety, możemy zrobić coś ważnego dla siebie i dla świata! W przewodniku po jak najlepszym posługiwaniu się Pismem Świętym s. Iwona Kopacz PDDM (liturgistka) uczy nas, jak Biblią możemy modlić się na co dzień. Wybrałyśmy także dwa ważne fragmenty o kobietach dwóch papieży: św. Jana Pawła II i Franciszka.

Pozwólmy więc towarzyszyć nam w czytaniu, przyjmowaniu i przeżywaniu słowa Bożego kobietom, które to wydanie Biblii dla kobiet przygotowały, które zostały w tekstach komentarzy przywołane, a także wszystkim, które w tym samym czasie sięgną po tę właśnie Biblię w malinowej okładce i rozsuną zamek oprawy, aby zatopić się w Słowie, które umocni je na pięknej kobiecej ścieżce wspólnej drogi naszego Kościoła.

Biblia dla kobiet jest głosem kobiet Kościoła, mówiącym że mamy pełne prawo zarówno do naszej ogromnej siły i odwagi wypływającej z mądrości, jak też do niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka i absolutnie nie musimy ani nie powinnyśmy rezygnować z żadnej z tych cech, bo Bóg chce nas widzieć właśnie takie – piękne kobiety do zadań specjalnych!

Zapraszamy na:
www.edycja.pl, do księgarń własnych Edycji Świętego Pawła oraz dobrych księgarń stacjonarnych.

Biblia dla kobiet – zajrzyj tutaj