Zapraszamy na spotkanie z autorem książki pt. „Porwany w Iraku”

Zapraszamy na spotkanie z autorem książki pt. „Porwany w Iraku”

Edycja Świętego Pawła i Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zapraszają na spotkanie z autorem książki pt. „Porwany w Iraku”.

W spotkaniu udział wezmą:
biskup Saad Sirop Hanna, autor, Irakijczyk porwany i torturowany przez Al – Kaidę
ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
ks. Daniel Łuka SSP, dyrektor Edycji Świętego Pawła.
Rozmowę poprowadzi red. Krzysztof Tomasik – kierownik działu zagranicznego KAI.

Spotkanie odbędzie się 9 maja, tj. w czwartek o godz. 12.00, w Konferencji Episkopatu Polski (Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6) w Warszawie.

Porwany w Iraku

Porwany w Iraku to niezwykle emocjonująca relacja biskupa Saada Hanny, w której opowiada o swoim uprowadzeniu przez muzułmańskich ekstremistów w 2006 r. To szczere, pełne cierpienia i dramatycznych zwrotów akcji, wciągające i bardzo emocjonujące świadectwo człowieka, który przeżył piekło, jednak nie stracił wiary w ludzi, a tym bardziej w Chrystusa. Jak pisze, przeżył szok, bo był pewien, że w kraju, który tak bardzo ukochał, w którym się urodził, wychował, miał wielu przyjaciół, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, nie może go nic złego spotkać.

Gehenna trwała 28 dni. Torturami, pod groźbą utraty życia zmuszano go do wyparcia się Chrystusa. Nie wyrzekł się jednak wiary. Swoim oprawcom – o czym pisze w książce – na słowa: „będziesz muzułmaninem”, odpowiadał: ikraha fid deen – wersem z Koranu, który mówi, że nikogo nie można zmusić czy zobowiązać do zostania muzułmaninem, że w religii nie ma przymusu.

Ojciec Hanna, mimo tortur i wielokrotnego nakłaniania do przejścia na islam, odważnie bronił swojej wiary i z wielką stanowczością odsuwał od siebie uczucie nienawiści wobec swoich oprawców.

Biskup Saad Sirop Hanna – Irakijczyk, urodzony w 1972 r. Zanim trafił do seminarium w Bagdadzie, został inżynierem aeronautyki. Po święceniach kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i w 2008 r. obronił doktorat z filozofii. Obecnie pełni funkcję wizytatora apostolskiego dla Chaldejczyków mieszkających w Europie.

Biskup Saad Sirop Hanna