Chrześcijańska nadzieja miłości w obliczu zła

Chrześcijańska nadzieja miłości w obliczu zła

Porwany w Iraku
Wydana nakładem Edycji Świętego Pawła książka pt. „Porwany w Iraku” autorstwa biskupa Saada Siropa Hanny to pozycja wyjątkowa i warta uwagi. Jej autor to Irakijczyk, urodzony w 1972 r. Zanim trafił do seminarium w Bagdadzie, został inżynierem aeronautyki. Po święceniach kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i w 2008 r. obronił doktorat z filozofii. Obecnie pełni funkcję wizytatora apostolskiego dla Chaldejczyków mieszkających w Europie.

Porwany w Iraku

W „Porwanym w Iraku” ojciec Hann opisuje historię swojego porwania przez muzułmańskich ekstremistów w 2006 r. To szczere, pełne cierpienia i dramatycznych zwrotów akcji, wciągające i bardzo emocjonujące świadectwo człowieka, który przeżył piekło, jednak nie stracił wiary w ludzi, a tym bardziej w Chrystusa. Jak pisze, przeżył szok, bo był pewien, że w kraju, który tak bardzo ukochał, w którym się urodził, wychował, miał wielu przyjaciół, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, nie może go nic złego spotkać.

W religii nie ma przymusu
Gehenna autora trwała 28 dni. Torturami, pod groźbą utraty życia zmuszano go do wyparcia się Chrystusa. Nie wyrzekł się jednak wiary. Swoim oprawcom – o czym pisze w książce – na słowa: „będziesz muzułmaninem”, odpowiadał: ikraha fid deen – wersem z Koranu, który mówi, że nikogo nie można zmusić czy zobowiązać do zostania muzułmaninem, że w religii nie ma przymusu. Bo „wiara w obliczu trudności nie więdnie, a raczej rozkwita, pozwala widzieć wszystko wyraźniej. Pewność miłości Bożej wzywa nas do tego, by dostrzegać miłość w sobie nawzajem, by nie dzielić ludzi na wierzących i niewierzących, by nie stawiać jednej religii ponad drugą, a raczej dostrzegać fakt, że niektórzy ludzie potrafią znaleźć w religii uzasadnienie okrucieństwa, podczas gdy inni znajdują w niej uzasadnienie budowania jedności” – autorytatywnie stwierdza.

Choć historii dramatycznych porwań, do tego kończących się śmiercią, w dzisiejszym świecie jest wiele, więcej – już nam spowszedniały, historia opisana w „Porwanym w Iraku” jest wyjątkowa i godna uwagi z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, członkowie Al-Kaidy porwali Irakijczyka, a więc członka własnego narodu. Po drugie, biskup Hanna wybaczył swoim oprawcom, więcej – kocha swój kraj i naród i chce dalej dla niego pracować jako ksiądz, człowiek dialogu, niezbędny dla zbliżenia między religiami, zwolennik pokoju i zjednoczenia kraju. Jego historia to to inspirujące świadectwo potęgi chrześcijańskiej nadziei miłości w obliczu niewypowiedzianego zła.

Prześladowca też człowiek
Warto odnotować, że autor pochyla się też nad losami swoich prześladowców. Nadto – próbuje zrozumieć ich i motywy nimi kierujące, nieraz bardzo złożone i w jakimś sensie ich tłumaczące, choć nie usprawiedliwiające. Przytacza na przykład, że jeden z terrorystów, mimo że wiązało się to dla niego z wielkim ryzykiem, przyniósł mu paracetamol na ból zęba… Próbuje także pokazać, kiedy jego zdaniem zmienił się świat, w efekcie czego coraz więcej fanatycznych zwolenników zaczął zyskiwać radykalny odłam islamu, który tak naprawdę z tą religią ma niewiele wspólnego.

Cienka granica
Książka zmusza do refleksji na wielu płaszczyznach. Z jednej strony do postawienia sobie przez czytelnika pytania, jak on sam zachowałby się w obliczu tortur. Czy mimo wszystko trwałby przy Chrystusie, czy raczej zgodziłby się na wszystko, by zachować życie? Z drugiej – pokazując dramatyczną sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie – uzmysławia, jak cienka granica dzieli nas od nienawiści, gdy przyjaciel staje się wrogiem. Będzie też szczególnie cenna dla każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat starożytnych Kościołów Bliskiego Wschodu oraz poznać historię chrześcijan na tym terenie. A obecnie stoją oni w obliczu realnego zagrożenia końca jednej z najstarszych tradycji chrześcijańskich na świecie.

Porwany w IrakuSaad Sirop Hanna, Edward S. Aris
Porwany w Iraku
format: 13,5 x 20,5 cm
strony: 240
oprawa: broszurowa

ISBN 978-83-7797-037-9
Edycja Świętego Pawła 2019